fbpx

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu Akfits.pl dostępnego pod adresem https://Akfits.pl/regulamin-sklepu
 2. Skorzystanie z oferty sklepu Akfits.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
 4. Żadna z funkcjonalności sklepu Akfits.pl nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem.
 5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
 6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu Akfits.pl
 7. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: https://akfits.pl umożliwiający nabywanie licencji na wzięcie udziału w kursach oferowanych przez Akfits
 8. Akfits -  „AKFITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Jamesa Joyce'a 18 01-368 Warszawa Nip 5223192594”
 9. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zarejestrowała swoje konto w serwisie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 10. Licencjonobiorca – kupujący, który zakupił kurs oferowany w sklepie
 11. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.

§ 2 Dokonywanie zakupów

 1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest po rejestracji, lub jako gość bez zakładania konta.
 2. W celu zarejestrowania należy podać w formularzu rejestracyjnym następujące wymagane dane
 3. Imię i Nazwisko
 4. Hasło
 5. Adres e-mail
 6. Adres korespondencyjny
 7. Numer telefonu kontaktowego
 8. Dane firmy, jeśli rejestrujący się jest przedsiębiorcą
 9. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu w jego brzmieniu aktualnym w momencie rejestracji. 
 10. Podczas rejestracji użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 11. Ceny w sklepie prezentowane wyrażone są w złotych polskich.
 12. Aby dokonać zakupów należy dodać wybrany produkt do koszyka, a następnie wybrać opcję "Kupuję i płacę"
 13. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 14. Dokonując zakupu licencji lub innego towaru dostępnego w formie elektronicznej, kupujący otrzyma potwierdzenie zakupu na podany w trakcie rejestracji adres meilowy, w którym otrzyma unikalny kod potwierdzający płatność.
 15. Zapłata za nabyty kurs może nastąpić w formie: przelewu elektronicznego za pośrednictwem serwisu Przelewy24, zgodnie z regulaminem tego serwisu, przed startem kursu.
 16. Wysyłka zakupionego kursu następuje w ciągu do 7 dni roboczych (w większości przypadków wysyłka odbywa się automatycznie po płatności).

§ 2.1 Forma zakupu poprzez zadatek

 1. Korzystając z opcji zakupu kursu w formie zadatku, kupujący jest zobowiązany do opłacenia pozostałej kwoty, najpóźniej na jeden dzień roboczy poprzedzający dzień rozpoczęcia kursu.
 2. Kupujący brakującą kwotę może opłacić, przelewem ekspresowym za pomocą platformy Przelewy24, sprzedawca nie prowadzi rozliczenia gotówkowego.
 3. Wpłata zadatku nie jest równoznaczna z zakupieniem kursu, zakup kursu jest równoznaczny z opłaceniem całości kwoty za wybrany kurs.
 4. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, wynika to z faktu organizacyjnego, przygotowania kursu, personelu oraz materiałów.
 5. Wpłata innej kwoty, niż całościowa za wybrany kurs, traktowana jest jako zadatek i nie podlega zwrotowi, nie zapewnia wzięcia udziału w kursie.

§3 Zwrot płatności

 1. Kupujący, ma prawo odstąpić od zakupionego kursu w terminie 14 dni od dokonania rezerwacji.
 2. Akfits zwraca poniesioną przez Kupującego zapłatę w ciągu 7 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie.
 3. Akfits może odstąpić od zwrotu wpłaconej kwoty za kurs, jeśli kupujący, nie stawił się na kurs, nie poinformował o rezygnacji z kursu w wyznaczonym terminie, z przyczyn losowych nie był w stanie ukończyć kursu.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
 2. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych AKFITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Jamesa Joyce'a 18 01-368 Warszawa Nip 5223192594. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Kupujący zobowiązuje się do ochrony loginu i hasła do sklepu oraz do nie udostępniania tych danych osobom trzecim
 2. Akfits nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do serwisu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach użytkowników.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, a także zakupionego kursu powinny być zgłoszone pisemnie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
 5. Użytkownik może usunąć konto w serwisie.
 6. Akfits może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu. Następne zalogowanie się do sklepu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany regulaminu oznacza jego akceptację.
 7. Akfits zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania kursu. W takim wypadku, zaproponowany zostanie inny termin kursu lub zwrot wpłaty.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych.
Zmień zgody plików cookies